WAŻNE: Ogłoszenie dotyczące zmian organizacyjnych

Kilka słów o nas ...

Poznaj bliżej Dom Dziecka w Stalowej Woli.

Dom Dziecka jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej prowadzaną przez Starostwo Powiatu Stalowowolskiego. Jako placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego obejmujemy opieką dzieci pozbawione całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. Niemalże od początku istnienia dom dziecka specjalizował się w opiece nad dziećmi najmłodszymi od pierwszych dni życia.

W chwili obecnej w związku ze zmianami jakie nastąpiły w systemie pieczy zastępczej, zdecydowana większość naszych wychowanków – to dzieci i młodzież w wieku szkolnym.

Dom Dziecka w Stalowej Woli

Aktualności

Zobacz czym się zajmujemy, jak działamy.
Przydatne pliki i dokumenty.
Zapraszamy serdecznie do kontaktu z nami.

Nasi przyjaciele

Dzięki naszym sponsorom, możemy oddać się w 100% naszym podopiecznym.

„Ciągle jeszcze istnieją wśród nas anioły.
Nie mają wprawdzie żadnych skrzydeł,
lecz ich serce jest bezpiecznym portem
dla wszystkich, którzy są w potrzebie”

Phil Bosmans

Kontakt z nami

+48 (15) 842 02 01

domdziecka@stalowowolski.pl