PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA „PODLEŚNA PRZYSTAŃ”
ul. Podleśna 6
37-450 Stalowa Wola

NIP: 865-10-08-716
REGON: 830-233-598

Tel: +48 (15) 842-02-01
E-mail: domdziecka@stalowowolski.pl

Nr konta bankowego

90 94300006 0027 0722 2000 0001