Misją naszej placówki – jest tworzenie warunków, które dają namiastkę rodzinnego ciepła, oraz sprzyjają poczuciu stabilizacji, bezpieczeństwa i akceptacji.

W swej pracy kierujemy się wartościami chrześcijańskimi, z uwzględnieniem podmiotowości, oraz indywidualnych potrzeb i możliwości każdego wychowanka. Poprzez zachęcanie do odkrywania swoich pasji i rozwoju zainteresowań – pragniemy wzmacniać poczucie własnej wartości, wiarę we własne siły oraz możliwości.

Dom Dziecka w Stalowej Woli

Naszym mottem przewodnim są słowa wybitnego pedagoga – Janusza Korczaka:

Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali, ale po to, abym ja działał i kochał.
Nie obowiązkiem otoczenia pomagać mnie,
ale ja mam obowiązek troszczenia się o świat, o człowieka

Nasza placówka – zgodnie z obowiązującymi standardami dotyczącymi instytucjonalnej pieczy zastępczej, w najbliższym czasie będzie dążyć do zmian, mających na celu stworzenie jeszcze bardziej kameralnych i rodzinnych warunków, z uwzględnieniem wymogów co do liczby i wieku podopiecznych.