Dom Dziecka w Stalowej Woli jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej prowadzaną przez Starostwo Powiatu Stalowowolskiego. Jako placówka opiekuńczo – wychowawcza typu socjalizacyjnego obejmujemy opieką dzieci pozbawione całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. Niemalże od początku istnienia dom dziecka specjalizował się w opiece nad dziećmi najmłodszymi od pierwszych dni życia. W chwili obecnej, w związku ze zmianami jakie nastąpiły w systemie pieczy zastępczej, zdecydowana większość naszych wychowanków – to dzieci i młodzież w wieku szkolnym.

W swej pracy kładziemy szczególny nacisk na zapewnienie naszym podopiecznym poczucia bezpieczeństwa, stabilizacji i akceptacji, rozwój pasji i zainteresowań, oraz przygotowanie do samodzielnego i niezależnego funkcjonowania w przyszłości. W realizacji tych celów istotne są zarówno warunki mieszkaniowe, jak i zakres działań wychowawczych podejmowanych przez kadrę placówki. Aktualnie pokoje dla naszych podopiecznych są kameralne, w większości jedno, dwu i trzy osobowe. Teren wokół placówki to zielona – zaadaptowana na potrzeby rekreacyjne przestrzeń, z placem zabaw, boiskiem, oraz strefą tarasów do wypoczynku.

dom_dziecka_stw_08

Nasi wychowankowie są objęci fachową pomocą psychologiczno-pedagogiczną, rehabilitacyjną, wsparciem w nauce (regularna pomoc korepetytorów), oraz szerokim wachlarzem różnego rodzaju zajęć specjalistycznych prowadzonych przez pedagoga i wychowawców.

Dużą wagę placówka przywiązuje do działań profilaktycznych i kulturalno-rozrywkowych. W ramach tej działalności organizowane są kilka razy do roku wycieczki krajoznawcze, udział w zajęciach sportowych, oraz wszelkiego rodzaju zawodach, konkursach i akcjach integrujących młodzież i lokalną społeczność.

Na terenie placówki organizujemy pikniki rodzinne, święta kościelne (chrzest, I komunia św. , bierzmowanie, wigilia, itp), obchodzimy dzień dziecka czy bal karnawałowy. Od kilkunastu lat naszą tradycją jest spotkanie z występem artystycznym przygotowywane przez dzieci i dedykowane naszym darczyńcom. Znaczący aspekt naszej pracy, to także współpraca z rodzinami biologicznymi naszych podopiecznych, w ramach której staramy się uświadamiać rodzicom potrzeby i oczekiwania dziecka, oraz podnosić ich kompetencje wychowawcze poprzez indywidualne konsultacje, oraz zajęcia warsztatowe z pedagogiem.

Obecnie osobą pełniącą obowiązki dyrektora jest p. Małgorzata Warchoł.